YTONG Gaz Beton
Isı Yalıtım Plağı

 Isıl iletkenlik değeri 0,05 W/mK olan Ytong Isı Yalıtım Plağı, mineral esaslı, masif ve yanmaz bir ısı yalıtım malzemesidir.

Bu ürün, yapıların ısı yalıtımı amacıyla hem dış hem de iç yüzlerinde kullanılabildiği gibi, hem eski hem de yeni yapılara uygulanabilir. Uygulama alanları aşağıdaki gibidir:
Ytong ile aynı özelliklere sahip olduğu için, diğer Ytong malzemeler için de ideal bir tamamlayıcıdır. Kullanıldığı tüm alanlarda ısı köprüsü olmaksızın verimli bir çalışmayı mümkün kılar.
5, 6, 8 ve 10 cm kalınlıkta, 60 x 40 cm boyutlarında üretilir. Masif ve stabil formu, bu malzemenin hızlı ve kolay işlenmesini mümkün kılar. Bir el testeresi, maket bıçağı veya benzeri aletle kolaylıkla ve temizce kesilebilir.
  • Yanıcılık Sınıfı: A1 (Hiç yanmaz)
  • Boyut Toleransı: ± 2 mm
  • Profil Yapısı: Düz
  • Ürün Standardı: TSE K 119
Özellikler
Yüksek ısı yalıtımı sağlar λh = 0,050 W/mK
A1 sınıfı hiç yanmaz bir malzemedir
Ses yalıtımı eşdeğer yalıtım malzemelerinden üstündür
Stabil formdadır
Difüzyon yapabilme özelliğine sahiptir μ=3
Kolay işlenir
Hızlı uygulanır
Estetik ve Ytong’la bütünleşen yapılar oluşturur
Geri kazanılabilir ve çevre dostudur